Raporty


rozwiazania-prawne-a-zawody-krytyczne-i-deficytowe

Raport Business Centre Club: Rozwiązania prawne a zawody krytyczne i deficytowe

Nasilające się problemy rynku pracy, które uwypukla kryzys pandemiczny, grożą obniżeniem konkurencyjności polskiej gospodarki. W tej sytuacji konieczne są zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu instytucji państwowych oraz obszarach kształcenia zawodowego i polityki imigracyjnej.


stosunek-przedsiebiorcow-do-zawodow-krytycznych-i-deficytowych

Raport Business Centre Club: Stosunek przedsiębiorców do zawodów krytycznych i deficytowych

32% – tylu pracodawców nie było w stanie obsadzić części wakatów w swoich firmach z powodu braku wykwalifikowanych pracowników. Branże, w których prowadzone są rekrutacje pomimo pandemii, w coraz większym stopniu muszą liczyć się ze zjawiskiem strukturalnego bezrobocia.


raport10-bcc-sklonnosc-przedsiebiorcow-do-zwiększania-zatrudnienia-po-pandemii-covid-19

Raport Business Centre Club: Skłonność przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia w okresie po pandemii COVID-19

O kształcie polityki zatrudnienia firm po zakończeniu kryzysu zdecydują dwa czynniki – wzrost sprzedaży oraz sytuacja rynkowa. Niewielu pracodawców decyzje w tej sprawie będzie opierać na finansowaniu ze strony państwa lub banków.


potrzeby-edukacyjne-przedsiębiorco-w-okresie-po-epidemii-covid-19

Raport Business Centre Club: Potrzeby edukacyjne przedsiębiorców okresie po epidemii COVID-19

Know-how i kompetencje to kluczowe zasoby, które pomagają funkcjonować firmom w warunkach kryzysu. Największe znaczenie w obecnej sytuacji ma zdobywanie nowej wiedzy z obszarów zarządzania, prawa i psychologii.


zatrudnianie-cudzoziemcow-jakich-zmian-oczekuja-firmy-w-czasie-epidemii-covid-19

Raport Business Centre Club: Zatrudnianie cudzoziemców – jakich zmian oczekują firmy w czasie epidemii COVID-19?

Pandemia COVID-19 powinna być punktem wyjścia do zreformowania systemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Do rozwiązania są takie problemy jak długi okres oczekiwania na załatwienie procedur formalnych, jakość komunikacji z urzędami i szybko zmieniające się przepisy.


zatrudnienie-cudzoziemcow-w-czasie-covid-19

Raport Business Centre Club: Zatrudnienie cudzoziemców w czasie COVID-19

Pandemia, która zwiększyła poziom bezrobocia, zmniejszyła także zapotrzebowanie na pracę świadczoną przez cudzoziemców. Z kształtujących się trendów na rynku pracy wynika jednak, że zagraniczni pracownicy są coraz bardziej potrzebni w różnych sektorach polskiej gospodarki.


sklonnosc-przedsiebiorcow-do-zatrudniania-obcokrajowcow

Raport Business Centre Club: Skłonność przedsiębiorców do zatrudniania obcokrajowców

Prawie trzy czwarte przedsiębiorców, korzystających z pracy obcokrajowców, ocenia ich kompetencje zawodowe tak samo, jak umiejętności ich polskich kolegów. Wysokie oceny dotyczą także jakości pracy cudzoziemców, poziomu ich zaangażowania oraz zdolności do pracy zespołowej.


dostosowywanie-sie-podmiotow-rynku-pracy-do-zmian-zwiazanych-z-epidemią-covid-19

Raport Business Centre Club: Dostosowywanie się podmiotów rynku pracy do zmian związanych z epidemią COVID-19

Kryzys pandemiczny zachwiał pozycją prywatnych instytucji rynku pracy. Trzy czwarte ankietowanych potwierdza, że pogorszyła się ich sytuacja finansowa, a w przypadku dwóch trzecich zmniejszyły się możliwości organizacyjne w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń.


raport_4

Raport Business Centre Club: Jakiego zaplecza potrzebują agencje pracy, aby pomagać w walce z kryzysem gospodarczym?

Współpraca instytucji rynku pracy z państwowymi urzędami pozwoli na podjęcie skutecznej walki z rosnącym bezrobociem. W tym celu należy jednak usunąć szereg przeszkód, które ograniczają możliwości efektywnej współpracy takich instytucji.


Raport Business Centre Club: Pozaprawne bariery związane z zatrudnianiem w okresie COVID-19

Zbyt długi czas wydawania decyzji administracyjnych to obecnie największy problem dla przedsiębiorców (90,1%). Kłopotów związanych z wolnym tempem pracy urzędów jest jednak znacznie więcej. Raport Business Centre Club opisuje największe trudności pozaprawne, na jakie natrafiają firmy w czasie pandemii COVID-19. Przedstawia także propozycje możliwych rozwiązań.


Raport Business Centre Club: Jakich zmian w prawie pracy oczekują pracodawcy w związku z epidemią COVID-19?

Subwencje, mikropożyczki i zwolnienia ze składek na ZUS to nie wszystko. Przedsiębiorcy potrzebują także zmian w prawie pracy, by móc ograniczyć ryzyko bezrobocia. Raport Business Centre Club zawiera wskazówki dotyczące pożądanych zmian w przepisach.


Raport Business Centre Club: Ograniczenia legislacyjne związane z zatrudnianiem w przedsiębiorstwach w okresie COVID-19

Prawie 75% przedsiębiorców ocenia, że pandemia w negatywny sposób wpłynęła na ich działalność. Jakie zmiany można wprowadzić w tej sytuacji, by utrzymać miejsca pracy? Odpowiedź na to pytanie przynosi raport opracowany przez Business Centre Club.