Raport Business Centre Club: Rozwiązania prawne a zawody krytyczne i deficytowe

Raport Business Centre Club:

Rozwiązania prawne a zawody krytyczne i deficytowe

Brak wykwalifikowanych pracowników oraz trendy demograficzne potęgują ryzyko obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Zdaniem 37% przedsiębiorców, instytucje państwowe, takie jak urzędy pracy, nie są w stanie sprostać bieżącym wyzwaniom rynku. W tej sytuacji konieczna jest systemowa reforma powiązana także ze zmianami w obszarze polityki imigracyjnej.

rozwiazania-prawne-a-zawody-krytyczne-i-deficytowe

Jednym z sygnałów świadczących o pogłębiających się problemach rynku pracy są problemy z pozyskiwaniem pracowników w zawodach krytycznych i deficytowych w czasie pandemii COVID-19. Przygotowany przez Business Centre Club raport „Rozwiązania prawne a zawody krytyczne i deficytowe” zawiera zestaw postulatów, których realizacja mogłaby poprawić bieżącą sytuację. Wśród najpilniejszych działań znajdują się poprawa jakości form kształcenia (60%) oraz stworzenie systemu kursów zawodowych dopasowanych do lokalnego rynku pracy (46%).

rozwiazania-prawne-a-zawody-krytyczne-i-deficytowePracodawcy oczekują także wzrostu zaangażowania instytucji państwowych w kształtowanie rynku pracy. Kluczowe postulaty w tej kwestii obejmują rekrutację i preselekcję kandydatów przez urzędy pracy (36%), wydawanie skierowań na bezpłatne przekwalifikowanie (35%) oraz pomoc w legalizacji pobytu/pracy obcokrajowców (31%). Uwagę zwraca także fakt, że 45% uczestników badania BCC opowiedziało się za modyfikacją zakresu polityki socjalnej państwa, która – w ich opinii – może sprzyjać dezaktywizacji zawodowej.

Problemy z dopasowaniem podaży pracy do potrzeb przedsiębiorców mogłyby, przynajmniej częściowo, rozwiązać wojewódzkie urzędy pracy. Powinny one prowadzić stały monitoring lokalnego rynku i rozwijać działalność informacyjną w obszarze branż cierpiących na deficyt pracowników. Dzięki temu instytucje rynku pracy, takie jak np. firmy szkoleniowe, mogłyby organizować kursy zawodowe dopasowane w lepszy sposób do aktualnych wyzwań, także w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19.


Katarzyna Lorenc – autor raportu

Przewodniczącą Grupy HR BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy RDS. Prezeska BIZYOU. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy. Prowadzi szereg badań nad efektywnością pracy, siłą i odpornością oraz rynkiem pracy m.in. badania skutków COVID-19 i rządowych decyzji dla firm.