Webinar: Jak przygotować się na 2023 rok w kwestiach pracowniczych?

Smiling businesspeople having a discussion while collaborating on a new project in an office. Group of happy businesspeople using a laptop while working together in a modern workspace.

Na kształt rynku pracy w 2023 roku wpływ będzie miało wiele zróżnicowanych czynników: spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, wzrost cen, problemy z “Polskim ładem” to tylko niektóre z nich. Gorsze nastroje gospodarcze wpływają nie tylko na przedsiębiorców, ale również pracowników, co przekłada się bezpośrednio na decyzje, jakie podejmują. 

14 grudnia o godz. 12:00 rozpocznie się webinarium BCC pt. Jak przygotować się na 2023 rok w kwestiach pracowniczych?

Przed nami kolejny, trudny rok. Tym bardziej trzeba się do niego szczególnie przygotować. Pomogą w tym eksperci BCC do spraw rynku pracy, którzy przedstawią najnowsze dane dotyczące zmieniającego się rynku pracownika, pracy zdalnej i wyzwań rekrutacji cudzoziemców. Zwrócimy uwagę na konieczność różnicowania płacy minimalnej, ale też wskażemy, jak wypełniać lukę w zatrudnieniu.

Webinarium realizowane jest w ramach projektu pt. Badania dotyczące rynku pracy – wsparcie działalności Związku Pracodawców Business Centre Club w dialogu społecznym, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naszym panelu dyskusyjnym wezmą udział następujący eksperci i autorzy badań BCC dotyczących polskiego rynku pracy: 

Katarzyna Lorenc – Przewodniczącą Grupy HR BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy RDS. Prezeska BIZYOU. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy. Prowadzi szereg badań nad efektywnością pracy, siłą i odpornością oraz rynkiem pracy m.in. badania skutków COVID-19 i rządowych decyzji dla firm.

dr-krzysztof-matela

Krzysztof Matela – Menadżer. Psycholog i socjolog. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz zjawisk społecznych. Specjalista w zakresie komunikacji. Ekspert w zakresie budowania wartości i przewag konkurencyjnych firm. W pracy naukowej zajmuje się zjawiskami dotyczącymi zarządzania. Interesuje się mechanizmami wywierania wpływu.

Marcin Frąckowiak – Radca prawny w Dziale Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Posiada ugruntowaną praktykę w zakresie doradztwa w procesach przejęć i sprzedaży zakładów pracy, optymalizacji kosztów zatrudnienia, restrukturyzacji zakładów pracy, tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych (regulaminów, procedur, wytycznych), badaniach audytowych oraz due diligence z obszaru prawa pracy. Ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Witold Michałek – Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Współwłaściciel firmy lobbingowej i doradczej UNILOB. Koordynator i konsultant w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryki, finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

Emil Muciński – Specjalizuje się w tematyce gospodarczej, komunikacji i public relations. Posiada doświadczenie w planowaniu strategii komunikacyjnej i lobbingowej, zarządzaniu projektami, tworzeniu analiz gospodarczych, materiałów prasowych oraz badań ankietowych. Od 10 lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

Koordynator merytoryczny w projektach: „Wzmocnienie potencjału ekspertów ZP BCC”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Lepsze Prawo”, realizowanego przez Związek Pracodawców BCC w ramach działania Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów; ekspert ds. komunikacji w projekcie „Branżowi Liderzy Zmian” realizowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 2.1.2 PO Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do udziału w webinarium – REJESTRACJA >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts