Kategoria

Gospodarka

Komplet informacji o podstawowych działach gospodarki, ich specyfice oraz sposobie funkcjonowania. Zestaw wskazówek dotyczących prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej w sektorze przemysłu, rolnictwa i usług. Analiza szans rozwojowych i ryzyka biznesowego w poszczególnych branżach i regionach.