Kategoria

CSR

Zasady i cele strategii inwestowania w kapitał społeczny, ochronę środowiska i programy wsparcia. Poszukiwanie punktu równowagi między względami gospodarki i potrzebami społeczeństwa. Sposoby na wnoszenie przez przedsiębiorców nowej wartości dodanej w proces budowy dobrobytu i dobra wspólnego.