Solidarność kluczową wartością w czasie pandemicznego kryzysu

Kryzys gospodarczy to nie tylko zestaw danych obejmujący liczby, statystyki i wykresy.
Fot. Shutterstock

Kryzys gospodarczy to nie tylko zestaw danych obejmujący liczby, statystyki i wykresy. W takich sytuacjach na pierwszy plan wysuwa się kwestia wartości, które wyznaczają odpowiedni kierunek działaniom służącym „wyjściu na prostą”. Pandemia COVID-19, z uwagi na skalę zagrożeń, ze zdwojoną siłą przypomniała o potrzebie zachowania solidarności, gotowości do współpracy i poszukiwania konsensusu.

Wolność, zaufanie, rozwój i relacje to wartości, na których opierają się misja i działalność Business Centre Club. Wartości te nabrały dodatkowego znaczenie w okresie pandemii, kształtując działania podejmowane przez BCC w celu wspierania przedsiębiorców. Wyzwania czasu kryzysu wymagają zachowania solidarności, lojalności i empatii. Aktywne kreowanie rzeczywistości gospodarczej w obecnej sytuacji to kwestia odpowiedzialności oraz troski o dobro wspólne. Z uwagi na bezprecedensowy charakter zagrożeń, efektywność działań zależy od zachowania konsensusu i wypracowania wspólnych rozwiązań.

Restrykcje i obostrzenia będące wynikiem kryzysu przypomniały o potrzebie działań na rzecz zwiększenia swobody działalności gospodarczej. Brak stabilności i niepewność podkreśliły wagę zaufania, ponieważ tylko na nim można budować wiarygodność działań oraz bezpieczeństwo przedsiębiorców i pracowników. Z kolei zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw zwiększyły nacisk na edukację i innowacyjność. Dostosowanie się do nowej sytuacji nie byłoby możliwe bez oparcia procesu zmian na relacjach nacechowanych otwartością i gotowością do współpracy.

Kierując się wspomnianymi wartościami, Business Center Club w czasie pandemii udziela różnorodnej pomocy swoim członkom. Mając na uwadze wspieranie przedsiębiorców i rozwoju gospodarki, BCC koncentruje się na pomaganiu w utrzymaniu funkcjonowania firm i obronie miejsc pracy. W sytuacji częstych zmian prawnych nowego wymiaru nabrała Polisa Bezpieczeństwa, w ramach której BCC podejmuje interwencje w obronie Członków. Pomagają one chronić interesy zawodowe i osobiste przedsiębiorców oraz oddalać ryzyko bankructw i ciągnących się latami procesów.

Business Centre Club reprezentuje przedsiębiorców w kontaktach z mediami i stroną rządową, prowadzi mediacje w sporach z instytucjami państwa, uczestniczy w konsultacjach w Radzie Dialogu Społecznego, przygotowuje analizy i propozycje legislacyjne. Aktywność BCC kształtuje warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy. Członkowie Klubu w codziennych działaniach kierują się zasadami etycznego biznesu i Kodeksu Koleżeńskiego BCC. W ramach wzmacniania solidarności i dialogu Klub wspiera akcje charytatywne oraz promuje społeczną odpowiedzialność biznesu.

W czasie pandemii zainicjowano akcję Biznes Szpitalom, w ramach której 130 firm i sympatyków BCC udzieliło placówkom medycznym pomocy finansowej i rzeczowej. W ramach akcji #Niezwalniajmy zwrócono uwagę na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy. BCC objął patronatem kampanię #AIPomagamy, w ramach której osoby zakładające biznes otrzymują wsparcie prawno-księgowe i mentoringowe. BCC został także partnerem inicjatywy Jesteśmy Razem. Pomagamy, jednoczącej podmioty walczące z pandemią. Wsparcie wykracza także poza granice Polski w ramach akcji pomocowej Afryka chce żyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts
Czytaj więcej

W pandemii nie nadążamy za potrzebami rynku pracy

Rozmowa z adwokatem Joanną Torbé, ekspertem BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodniczącą Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.