Raport Business Centre Club:

Potrzeby edukacyjne przedsiębiorców w okresie po epidemii COVID-19

Pozyskiwanie know-how z obszarów zarządzania, prawa i psychologii zwiększy szanse firm na przetrwanie obecnego kryzysu gospodarczego. W programach rozwoju kompetencji powinni uczestniczyć nie tylko menedżerowie, ale także jak największa liczba pracowników niższych szczebli. Część pracodawców może zdecydować się na outsourcing funkcji wymagających specjalistycznej, nowej wiedzy.

potrzeby-edukacyjne-przedsiębiorcow-w-okresie-po-epidemii-covid-19

Będący skutkiem pandemii COVID-19 kryzys pokazuje, że wiedza odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu się przedsiębiorstw do działalności w warunkach obostrzeń. W tej sytuacji pomnażanie kapitału intelektualnego ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i przetrwania firm. Z przeprowadzonego przez Business Centre Club badania „Potrzeby edukacyjne przedsiębiorców” wynika, że 87% przedsiębiorców dostrzega potrzebę uzupełnienia wiedzy i rozbudowy kompetencji.

potrzeby-edukacyjne-przedsiębiorco-w-okresie-po-epidemii-covid-19Największe zapotrzebowanie na wiedzę istnieje w obszarach zarządzania (42%), prawa (35%) i psychologii (29%). Jedna piąta przedsiębiorców wskazała także na potrzebę uzupełnienia know-how w zakresie technologii, finansów, sprzedaży i marketingu. Wyniki te odzwierciedlają skalę wyzwań związanych nie tylko z pracą zdalną oraz reorganizacją procesów produkcji i sprzedaży, ale także z częstymi zmianami przepisów prawa oraz zmianami w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Pandemia COVID-10 wpłynęła także na sposób przyswajania wiedzy i rozwijania kompetencji. Choć największe znaczenie nadal ma literatura fachowa (52%), to zauważalnie wzrosła popularność zdalnych szkoleń oraz zdalnych konsultacji ze specjalistami. Pozyskiwanie nowej wiedzy może być jednak utrudnione ze względu na brak czasu (49%) i niedostatek środków finansowych (35%). Oznacza to konieczność zmian w obszarze zarządzania oraz przesunięcia części środków w budżetach firm na cele edukacyjne.


Katarzyna Lorenc – autor raportu

Przewodniczącą Grupy HR BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy RDS. Prezeska BIZYOU. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy. Prowadzi szereg badań nad efektywnością pracy, siłą i odpornością oraz rynkiem pracy m.in. badania skutków COVID-19 i rządowych decyzji dla firm.