Raport Business Centre Club:

Dostosowywanie się podmiotów rynku pracy do zmian związanych z epidemią COVID-19

Agencje pracy, pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i firmy szkoleniowe mocno odczuły skutki obecnego kryzysu gospodarczego. W jego rezultacie znacząco pogorszyła się sytuacja finansowa 78% takich podmiotów, a w przypadku 67% zmniejszyły się możliwości w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń. Trudna sytuacja wymusiła zmiany obejmujące zarówno formę szkoleń, jak również ich tematykę.

dostosowywanie-sie-podmiotow-rynku-pracy-do-zmian-zwiazanych-z-epidemią-covid-19

Prywatne instytucje rynku pracy odgrywają ważną rolę w zakresie kształtowania rynku pracy poprzez zapewnianie know-how w postaci szkoleń i usług doradczych. Kryzys pandemiczny doprowadził jednak do znacznego spadku popytu na ich usługi. Jak wynika z przygotowanego przez Business Centre Club raportu „Dostosowywanie się podmiotów rynku pracy do zmian związanych z epidemią COVID-19”, problem ten dotknął aż 79% ankietowanych. Stało się tak pomimo tego, że wzrosło zapotrzebowanie firm na transfer wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i psychologii.

dostosowywanie-sie-podmiotow-rynku-pracy-do-zmian-zwiazanych-z-epidemią-covid-19Branża przechodzi obecnie głębokie zmiany związane z dostosowaniem się do potrzeb rynku i oczekiwań klientów. Chodzi zarówno o dopasowanie formy działalności do wymogów reżimu sanitarnego, jak i modyfikację tematyki szkoleń. Na rynku panuje jednak spora niepewność, ponieważ aż 30% respondentów nie wie, czy będzie w stanie spełnić postulaty zgłaszane przez klientów.

Największymi przeszkodami w dostosowaniu się do nowej sytuacji są kwestie finansowe – ograniczenie przychodów (36%) i zmniejszenie możliwości sprzedażowych (28%). Co więcej, jedna trzecia firm doświadczyła presji na obniżkę cen usług. Dalsze pogarszanie się sytuacji instytucji rynku pracy odbije się na przedsiębiorstwach, które także przechodzą proces zmian, w związku z czym potrzebują dostępu do wykwalifikowanego kapitału ludzkiego oraz wiedzy ekspertów.


Katarzyna Lorenc – autor raportu

Przewodniczącą Grupy HR BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy RDS. Prezeska BIZYOU. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy. Prowadzi szereg badań nad efektywnością pracy, siłą i odpornością oraz rynkiem pracy m.in. badania skutków COVID-19 i rządowych decyzji dla firm.