Raport Business Centre Club:

Ograniczenia legislacyjne związane z zatrudnianiem w przedsiębiorstwach w okresie COVID-19

Lockdown, spadek sprzedaży i kurczące się oszczędności to najdotkliwsze dla przedsiębiorców skutki kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Obecnie kluczowym zagrożeniem dla gospodarki jest ryzyko upadłości części firm, prowadzące do wzrostu poziomu bezrobocia. Jakie zmiany można wprowadzić w tej sytuacji, by utrzymać miejsca pracy? Odpowiedź na to pytanie przynosi raport opracowany przez Business Centre Club.

Raport „Ograniczenia legislacyjne związane z zatrudnieniem i utrzymaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach w okresie COVID-19 (ocena funkcjonowania kluczowych instytucji prawa pracy w dobie pandemii)” zawiera propozycje konkretnych rozwiązań, które mogą pomóc w utrzymaniu działalności przedsiębiorstw i obronie miejsc pracy. Pilne działania to konieczność, bo blisko ¾ przedsiębiorców ocenia, że pandemia w negatywny sposób wpłynęła na ich działalność.

Losy firm zależy od jakości prawa, skuteczności urzędów i poziomu obciążeń podatkowych. Kluczowe dla przedsiębiorców są działania tych instytucji, które oferują realne wsparcie – subwencje, mikropożyczki i zwolnienia ze składek. To dlatego najwyżej oceniają Polski Fundusz Rozwoju (57,4%.) i urzędy pracy (44,4%). Z kolei ZUS otrzymał porównywalną liczbę pozytywnych i negatywnych wskazań (39,1% vs 36,7%) – z uwagi na zmianę reguł przyznawania zwolnień, co zwiększa niepewność dotyczącą prowadzenia biznesu. 

Szanse na utrzymanie zatrudnienia zależą od zmian legislacyjnych o charakterze finansowym, poprawy bieżącego funkcjonowania urzędów i zwiększenia przewidywalności prawa. Z raportu BCC wynika, że najważniejszą zmianą, jakiej oczekują przedsiębiorcy, jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych – podatku dochodowego (66,3%) i składek na ZUS (62,4%). Szybkie decyzje w tej sprawie to dopiero początek, bo na rozwiązanie czekają kolejne problemy – kolejki w urzędach, skomplikowane przepisy i zreformowanie działań instytucji kontrolnych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy.


Dr Krzysztof Matela – autor raportu

dr-krzysztof-matela

Menadżer. Psycholog i socjolog. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz zjawisk społecznych. Specjalista w zakresie komunikacji. Ekspert w zakresie budowania wartości i przewag konkurencyjnych firm. W pracy naukowej zajmuje się zjawiskami dotyczącymi zarządzania. Interesuje się mechanizmami wywierania wpływu.