Raport Business Centre Club: Stosunek przedsiębiorców do zawodów krytycznych i deficytowych

Raport Business Centre Club:

Stosunek przedsiębiorców do zawodów krytycznych i deficytowych

Pomimo pandemii COVID-19 większość firm podjęła działania na rzecz rekrutacji nowych pracowników. Problemem pozostaje jednak znalezienie kandydatów do pracy w zawodach deficytowych i krytycznych. IT, budownictwo, medycyna, e-commerce, badania i rozwój – to kilka przykładowych branż borykających się z takimi kłopotami.

Raport BCstosunek-przedsiebiorcow-do-zawodow-krytycznych-i-deficytowych

Z przeprowadzonego przez Business Centre Club badania „Stosunek przedsiębiorców do zawodów krytycznych i deficytowych” wynika, że 92% firm poszukiwało pracowników podczas pandemii COVID-19. Zapotrzebowanie występuje zarówno w zawodach krytycznych, czyli o istotnym znaczeniu w czasie pandemii (zawody medyczne oraz około medyczne), jak i zawodach deficytowych, w których trudno znaleźć pracowników dysponujących określoną wiedzą i doświadczeniem (np. mechanicy, informatycy, księgowi, logistycy). Pomimo starań, w ubiegłym roku aż jedna trzecia pracodawców nie była w stanie obsadzić wszystkich wakatów.

stosunek-przedsiebiorcow-do-zawodow-krytycznych-i-deficytowychPrzyczyną problemów jest niedopasowanie instytucji rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców, którzy coraz częściej są zmuszeni zapewniać pracownikom szkolenia zawodowe. W związku z tym pojawiają się takie postulaty jak wprowadzenie przez rząd dofinansowania do kursów (49%), zmniejszenie obciążeń biurokratycznych związanych z rekrutacją (30%) i ułatwienie współpracy ze szkołami branżowymi (26%). Cały czas ryzykiem pozostaje możliwość zmiany miejsca pracy przez pracownika, który przeszedł szkolenie na koszt pracodawcy.

Problemy pogłębia także niewystarczająca promocja zawodów deficytowych. Z badania BCC wynika, że działania podejmowane w tym zakresie przez samorządy i szkoły zaobserwowało zaledwie 9% badanych. W sytuacji gdy urzędy pracy nie koncentrują się na zwiększaniu podaży pracy w zawodach deficytowych, narasta problem strukturalnego bezrobocia. W związku z tym pracodawcy szukają pracowników na własną rękę, w coraz większym stopniu korzystając ze wsparcia agencji pracy i nowych kanałów naboru, takich jak media społecznościowe.


Katarzyna Lorenc – autor raportu

Przewodniczącą Grupy HR BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy RDS. Prezeska BIZYOU. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy. Prowadzi szereg badań nad efektywnością pracy, siłą i odpornością oraz rynkiem pracy m.in. badania skutków COVID-19 i rządowych decyzji dla firm.