Nowy reżim sanitarny podstawą odmrażania gospodarki

Punkty testowe, szczególne środki ochrony pracowników oraz praca zdalna mogą stać się podstawą reżimu sanitarnego.
nowy-rezim-sanitarny-podstawa-odmrazania-gospodarki
Fot. Shutterstock

Uruchomienie punktów testowych na COVID-19, możliwość stosowania szczególnych środków ochrony pracowników oraz praca zdalna mogą stać się podstawą reżimu sanitarnego umożliwiającego bezpieczne odmrażanie gospodarki. Konieczne jest jednak uchwalenie odpowiednich przepisów, ponieważ część podejmowanych przez przedsiębiorców działań budzi wątpliwości natury prawnej. Co ważne, ujęcie w ramy prawne rozwiązań wypracowanych w czasie pandemii pozwoli na ich stosowanie także w innych sytuacjach kryzysowych.

Jak przywracać „ekonomiczną normalność”?

Zachowanie standardów reżimu sanitarnego stało się podstawowym warunkiem zapewniającym funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19. Z oficjalnych danych wynika, że w Polsce, jak dotąd, odnotowano ponad 1,6 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Program szczepień, który ruszył na przełomie roku, będzie procesem czasochłonnym, także z powodu możliwych zakłóceń związanych z przerwami w dostawach szczepionek. W związku z tym realnym sposobem na przywrócenie „ekonomicznej normalności” będzie stopniowe odmrażanie poszczególnych sektorów gospodarki.

Tempo i zakres tego procesu zależą od ograniczenia transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, co oznacza konieczność ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych. Potrzebę taką zwiększa ryzyko wystąpienia trzeciej fali pandemii. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji przywrócone zostaną te obostrzenia dla działalności gospodarczej, które zostały zniesione na początku lutego. Sygnałem ostrzegawczym są wskaźniki ekonomiczne z końca 2020 roku (spadek PKB o 2,8%, wzrost bezrobocia do poziomu 6,2%), jakie mogłyby ulec dalszemu pogorszeniu.

Trzy sposoby na skuteczny reżim sanitarny

W tej sytuacji konieczne jest opracowanie jasnych regulacji dotyczących reżimu sanitarnego. Uruchomienie punktów testowych na COVID-19, możliwość kierowania pracowników przez pracodawców na testy oraz uregulowanie ogólnych zasad pracy zdalnej – to dla przedsiębiorców najważniejsze działania, które pozwalają utrzymać działalności firm i ograniczyć ryzyka wzrostu bezrobocia. Wnioski takie płyną z raportu „Jakich zmian w prawie pracy oczekują pracodawcy w związku z epidemią COVID-19?” przygotowanego przez Business Centre Club.

88,4% przedsiębiorców uznało, że przydatnym rozwiązaniem byłyby bezpłatne testy dla pracowników i wyznaczenie specjalnych punktów badań. Co ważne, sytuacja jest oceniana w podobny sposób niezależnie od wielkości firmy. 73,3% ankietowanych potwierdziło, że stosowało szczególne środki ochrony w miejscu pracy, takie jak np. mierzenie temperatury pracowników. Trzecim remedium na czas kryzysu, dla części branż, stała się praca zdalna. 70,5% przedsiębiorców postuluje jednak, by jej warunki ustalał pracodawca w porozumieniu z zatrudnionym.

Jasne przepisy potrzebne od zaraz

Rozwiązania, które stały się użyteczne w czasie kryzysu, wymagają jednak prawnego uregulowania. Ma to związek z potrzebą zwiększenia stabilności prawa i zapewnienia komfortu prawnego przedsiębiorcom. Z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club wynika bowiem, że pracodawcy mają świadomość, iż z punktu widzenia prawa istnieją wątpliwości dotyczące np. stosowania szczególnych środków ochrony. Sytuację w ten sposób oceniło 53,2% respondentów, choć – jak zaznaczają – w swoich działaniach kierowali się dążeniem do ochrony życia i zdrowia pracowników.

Potrzeba prawnej regulacji istnieje również w przypadku pracy zdalnej, choć przepisy powinny mieć elastyczny charakter. Związane jest to ze specyfiką takiego modelu pracy, np. w zakresie jej harmonogramu. W sensie organizacyjnym wiele zależy od ustaleń między pracodawcą a pracownikiem, w związku z czym przepisy – do pewnego stopnia – powinny dopuszczać możliwość regulowania zasad w ten właśnie sposób. Trzeba jednak podkreślić, że praca zdalna, choć gwarantuje względnie wysoki poziom bezpieczeństwa, jest rozwiązaniem tylko dla tych branż, które nie są oparte na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Prace legislacyjne na start

Potrzeby przedsiębiorców związane z zapewnieniem higienicznych warunków pracy pokazują, że w sytuacjach kryzysowych duże znaczenie mają także pozafinansowe środki pomocy. Z raportu Business Centre Club wynika, że dopasowanie przepisów do aktualnych wyzwań dla ponad połowy przedsiębiorców ma taką sama wagę, jak wsparcie finansowe ze strony instytucji państwa. Przejrzyste prawo, w połączeniu z możliwością elastycznego stosowania części zapisów, będzie użyteczne nie tylko w reagowaniu na możliwą trzecią falę pandemii, ale także w przyspieszeniu tempa odmrażania gospodarki. Obecna sytuacja wymaga jak najszybszego rozpoczęcia prac legislacyjnych w parlamencie, poprzedzonych konsultacjami z udziałem przedsiębiorców reprezentujących różne sektory gospodarki.

Przeczytaj cały raport „Jakich zmian w prawie pracy oczekują pracodawcy w związku z epidemią COVID-19?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts