Jak wypełnić PIT-11 jeżeli cudzoziemiec nie ma numeru PESEL?

Obowiązujące do tej pory prawo i udogodnienia będą obowiązywały także w 2021 r.
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Ministerstwo Finansów postanowiło, że jeszcze w tym roku z uwagi na utrudnienia związane z COVID płatnicy będą mogli skorzystać z opcji wpisania w deklaracjach cyfr 1111111111 czy 9999999999 w przypadku tych cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL.

Cudzoziemcy nie dopełniają procedur meldunkowych

Część cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce nie dopełnia obowiązku meldunkowego (często z przyczyn organizacyjnych tj. z tego powodu, że najemcy wynajmowanych przez cudzoziemców lokali nie godzą się na dokonanie meldunku). Cudzoziemcy nie udzielają również przedsiębiorcom pełnomocnictw do przejęcia procedur meldunkowych na terenie Polski. M.in. ta okoliczność powoduje, że nadal cześć takich zatrudnianych nie posiada identyfikatora PESEL oraz NIP. Co więcej część z takich osób w chwili wypełniania deklaracji PIT-11 nie przebywa już w Polsce i nie podejmuje żadnego kontaktu z byłym pracodawcą/zleceniodawcą. Sytuacja staje problematyczna w kontekście wypełnienia przez przedsiębiorców ustawowych obowiązków wypełnienia i przesłania do właściwych urzędów skarbowych deklaracji PIT-11.

Stanowiska Ministerstwa Finansów pomaga

W dniu 26 listopada 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat dotyczący obowiązku podawania przez płatnika (pracodawcę) w formularzu podatkowym poprawnego numeru PESEL lub NIP podatnika (pracownika). W komunikacie wskazano, że pracodawca ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika i tym samym błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Ministerstwo wskazało, że brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Z uwagi na czas epidemii COVID-19 oraz związane z tym m.in. opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o nadanie numeru PESEL osobom przyjeżdżającym z zagranicy przez urzędy gminy, a także okres obowiązkowej kwarantanny, pracodawcy natrafiają na poważny problem związany z wypełnieniem ciążącego na nich obowiązku złożenia deklaracji podatkowych dotyczących zatrudnianych cudzoziemców w terminie określonym przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426) czyli do dnia 31 stycznia 2021 r.

Dlatego w ostatniej informacji z dnia 14 stycznia 2021 r. Ministerstwo poinformowało, że na rok 2021 nie została wprowadzona zmiana polegająca na uniemożliwieniu złożenia informacji od płatników z wpisanymi „9999999999” w pozycji identyfikatora podatkowego dla podatnika. Tym samym jeszcze w tym roku płatnicy mogą skorzystać z tego rozwiązania.

Przypomnieć jednak należy, że brak identyfikatora podatkowego PESEL lub NIP uniemożliwia jednoznaczną identyfikację podatnika, a co za tym idzie:

  • wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi jego zeznania podatkowego za 2020 rok w usłudze Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl,
  • zalogowanie się przez podatnika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP,
  • złożenie zeznania podatkowego za 2020 r. przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na portalu podatki.gov.pl,
  • skorzystanie z ulg i odliczeń, dzięki którym możliwy jest zwrot nadpłaty podatku.

Autror: Joanna Torbé

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts