Kluczowe znaczenie akcji informacyjnej ws. szczepień przeciw COVID-19

Dla uzyskania zbiorowej odporności populacyjnej Polska musi zaszczepić co najmniej 70-80% obywateli.
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W roku 2021 nie będzie ważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia niż tych związanych z COVID-19. Eksperci zrzeszeni w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC już pod koniec ubiegłego roku zwracali na to uwagę. – Kluczową rekomendacją dla rządu na 2021 r. w obszarze ochrony zdrowia jest wprowadzenie jak najszybciej szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 – uważa Anna Janczewska, minister ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Ministerstwo zdrowia, by skutecznie prowadzić taką kampanię musi zdobyć zaufanie społeczeństwa i uporać się z szumem informacyjnym dotyczącym szczepionek. Takiego zdania jest minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.

W grudniu eksperci ostrzegali, że groźba kolejnej fali epidemii jest bardzo realna. Utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów pozacovidowych zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. Przedsiębiorcy z kolei oczekują jasnych deklaracji i działań rządu ograniczających niepewność i chaos, z jakim mamy do tej pory do czynienia. – Potrzebny jest jasny i spójny program przeciwdziałania i minimalizowania skutków zdrowotnych i ekonomicznych ewentualnej trzeciej fali pandemii, aby przedsiębiorcy mogli dokonywać niezbędnych działań dostosowawczych o charakterze organizacyjnym, sanitarnym i biznesowym, minimalizując w ten sposób zagrożenie dla ich bytu i generalnie gospodarczo negatywne skutki pandemii – podkreśla Anna Janczewska.

Duże zastrzeżenia Gabinetu Cieni BCC budziła polityka informacyjna Ministerstwa Zdrowia w zakresie danych dotyczących zakażeń koronawirusem. – Wprowadzony niedawno nowy system monitorowania epidemii ogranicza dostęp do części danych, które były dotąd jawne i podawane bezpośrednio przez stacje Sanepidu. Brak dostępu do tych danych otwiera duże pole do szeregu wątpliwości i budzi zastrzeżenia co do ich wiarygodności. Utrudnia też pracę analitykom, którzy tworzą modele prognostyczne na bazie danych i mają teraz problemy ze zweryfikowaniem ich poprawności – mówi minister zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.

– W sytuacji ogromnych potrzeb finansowych ochrony zdrowia, w tym słusznych postulatów podwyżek wynagrodzeń dla personelu medycznego, zdziwienie i sprzeciw budzi zaplanowanie w budżecie na 2021 r. 2 mld złotych na ponowne wsparcie TVP – dodaje Anna Janczewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts