Know-how i porady ekspertów, czyli wiedza, która zapewnia funkcjonowanie firmy

Konieczność dostosowania firm do warunków kryzysu sprawiła, że kluczowego znaczenia nabrał dostęp do wiedzy eksperckiej.
Fot. Shutterstock

Konieczność dostosowania firm do wymogów reżimu sanitarnego i warunków całkowitego lub częściowego lockdownu sprawiła, że kluczowego znaczenia nabrał dostęp do wiedzy eksperckiej. Potrzeby w tym zakresie zwiększyły liczne zmiany prawne, wpływające nie tylko na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także na sytuację pracodawców i pracowników.

Z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club wynika, że w czasie kryzysu znacząco wzrosło zapotrzebowanie na stały dostęp do wiedzy biznesowej, gospodarczego know-how i rad ekspertów. Największym zainteresowaniem cieszyły się porady z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy (69,8%), zarządzania operacyjnego (42,2%), transformacji przedsiębiorstw (31,2%) oraz rekrutacji i rozwoju pracowników (6,8%).

Poszukiwano także informacji na temat wsparcia dla przedsiębiorców, podatków i opłat oraz ochrony zdrowia. Kluczową rolę w transferze wiedzy – w formie porad, szkoleń i analiz – odgrywają eksperci BCC z ponad 40 dziedzin oraz Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, w skład którego wchodzi 16 wybitnych specjalistów, z przewodniczącym BCC Markiem Goliszewskim na czele.

porady-w-czasie-pandemii

W czasie pandemii BCC zintensyfikował działalność edukacyjną w formule webinariów w ramach BCC Academy. Eksperci prowadzili zajęcia dotyczące m.in. interpretacji nowych przepisów, pracy zdalnej i zarządzania kryzysowego. Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował 13 opracowań składających się na Raport Gabinetu Cieni, na podstawie których powstało prawie 200 publikacji.

Funkcjonujący w strukturach Business Centre Club Sztab Antykryzysowy publikował w portalu www.bcc.org.pl informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i aktualizował bazę wiedzy. Rzetelną wiedzę będzie dostarczał także nowy portal Business Direct, który – dzięki ekspertom BCC – będzie źródłem wartościowych analiz, bankiem informacji o sytuacji gospodarczej i prawnej oraz miejscem prezentowania nowych trendów i prognoz.

Wartość wiedzy eksperckiej zwiększyła także utrzymująca się niepewność związana z perspektywami dla prowadzenia działalności gospodarczej w najbliższych miesiącach. W tej sytuacji dostęp do ekspertów na bieżąco monitorujących stan prawny i kształtujące się trendy rynkowe pozwalają przedsiębiorcom na dopasowanie odpowiednich narzędzi do konkretnych wyzwań związanych np. z zarządzaniem firmą. Bez możliwości szybkiego wdrożenia know-how szanse wielu przedsiębiorstw na przetrwanie obecnych kłopotów byłyby zdecydowanie mniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts