Webinarium: Polski rynek pracy w czasie pandemii Covid -19

W środę 31 marca zapraszamy na webinarium, które rozpocznie się o godz. 14.30.
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Webinarium to sprawozdanie z najnowszych badań rynku pracy przeprowadzonych przez ekspertów Business Centre Club od grudnia 2020 do lutego 2021 roku.

W czasie seminarium poruszymy następujące tematy:

Spotkanie pozwoli na zapoznanie się z syntezą badań oraz współuczestnictwo w merytorycznej dyskusji, której efektem będą propozycje legislacyjne i organizacyjne dla przedsiębiorców, instytucji rynku pracy oraz regulatora.

Uczestnicy otrzymają dostęp do raportów i materiałów wspierających właścicieli, osób zarządzających oraz specjalistów HR w działaniach na aktualnym rynku pracy.

Prelegenci:

Katarzyna Lorenc

Przewodniczącą Grupy HR BCC, ekspertka BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, członkini zespołu prawa pracy RDS. Prezeska BIZYOU. Tworzy oraz propaguje nagradzane usługi i rozwiązania, które budują efektywne i przyjazne środowiska pracy. Prowadzi szereg badań nad efektywnością pracy, siłą i odpornością oraz rynkiem pracy m.in. badania skutków COVID-19 i rządowych decyzji dla firm.

Dr Krzysztof Matela

dr-krzysztof-matela

Menadżer. Psycholog i socjolog. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz zjawisk społecznych. Specjalista w zakresie komunikacji. Ekspert w zakresie budowania wartości i przewag konkurencyjnych firm. W pracy naukowej zajmuje się zjawiskami dotyczącymi zarządzania. Interesuje się mechanizmami wywierania wpływu.

Joanna Torbé

Adwokat, zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, nie tylko krajowym, ale również zagranicznym oraz badaniami rynku pracy. Jest ekspertem BCC ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń społecznych. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku MiŚP.

Badania zostały sfinansowane w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts