Rosnąca rola Business Centre Club w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej

Business Centre Club w trakcie kryzysu podjął szereg działań w celu zapewnienia przedsiębiorcom niezbędnej pomocy.
Fot. Shutterstock

Business Centre Club w trakcie kryzysu pandemicznego podjął szereg działań w celu zapewnienia przedsiębiorcom niezbędnej pomocy. Transfer potrzebnego w sytuacji kryzysowej know-how, porady prawne, propozycje legislacyjne i reprezentowanie praw przedsiębiorców w relacjach ze stroną rządową pokazują kompleksowy charakter kompetencji BCC. Będą one użyteczne także po zakończeniu pandemii COVID-19, gdy przyspieszą rozmowy dotyczące kształtu życia gospodarczego.

Według przeprowadzonego przez Business Centre Club badania, mocna pozycja Klubu w życiu gospodarczym wynika z trzech czynników: wysokiego poziomu zaangażowania w monitorowanie sytuacji i kształtowanie ram dla działalności przedsiębiorców (89,7% odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”), potencjału na rzecz integracji środowiska i bogatej oferty dla członków BCC (87,5%) oraz kompleksowego charakteru działań Klubu (81,1%). Rozmiar organizacji, wiarygodność jej liderów, wysoki poziom merytoryczny ekspertów, rozbudowany zestaw usług dla przedsiębiorców oraz duża aktywność w inicjowaniu korzystnych dla nich rozwiązań to atuty, które będą wzmacniać potencjał BCC także w okresie pokryzysowym.

czynniki-budujace-pozycje-bcc

Efektywność Business Centre Club, jako organizacji będącej głosem środowiska przedsiębiorców, generującej nowe idee i kształtującej pozytywny przekaz na temat przedsiębiorczości, przekłada się na wysoki poziom zadowolenia członków Klubu i pozytywne oceny jego działalności. „Zdecydowanie dobrze” i „Raczej dobrze” działalność Business Centre Club ocenia 88% respondentów. Podobnie jest w przypadku oceny pracy Lóż Regionalnych BCC, do których przynależą przedsiębiorstwa ankietowanych. W tym wariancie odpowiedzi pozytywne („Zdecydowanie dobrze” i „Raczej dobrze”) stanowią łącznie 81,5% wszystkich udzielonych odpowiedzi.

ocena-dzialalnosci-bcc

Korzyści związane z przynależnością do Business Centre Club znajdują odzwierciedlenie w liczbie pozytywnych odpowiedzi na pytanie dotyczące polecenia innym przedsiębiorcom członkostwa w Klubie. Odpowiedzi twierdzącej w tej kwestii udzieliło 85,2% członków BCC. Przeciwnego zdania było 1,1% respondentów, podczas gdy opcję „Trudno powiedzieć” wskazało 13,7%. Ankietowani, którzy rekomendują wstąpienie do BCC, wśród atutów Klubu wymienili siłę jego oddziaływania i skuteczność w zakresie poszerzania sieci kontaktów, interwencji w obronie przedsiębiorców, transferu wiedzy i wsparcia biznesowego. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wysoki prestiż, jakim cieszy się Business Centre Club.

Potrzeba efektywnego reprezentowania praw przedsiębiorców nabierze szczególnego znaczenia w czasie przezwyciężania skutków kryzysu gospodarczego. W tym czasie należy spodziewać się prac legislacyjnych związanych ze stopniowym powrotem do normalności. W sytuacji pogarszających się wskaźników makroekonomicznych i rosnącego poziomu obciążeń fiskalnych siła głosu środowiska przedsiębiorców wyrażana przez Business Centre Club będzie mieć kluczowe znaczenie dla zdefiniowania nowego kształtu relacji między pracodawcami, pracownikami i instytucjami państwa.

czlonjostwo-w-bcc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts