Jakie cele przedsiębiorcy stawiają BCC na najbliższe miesiące?

Wzrost stabilności prawa i wdrożenie środków antykryzysowych to najważniejsze wyzwania w najbliższych miesiącach.
Fot. Shutterstock

Wzrost stabilności prawa, wdrożenie środków antykryzysowych i pogłębienie integracji środowiska to najważniejsze wyzwania stojące w najbliższym czasie przed Business Centre Club. Doprowadzenie do pożądanych zmian w tych obszarach jest niezwykle ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, ponieważ przyczynią się one do poprawy sytuacji w perspektywie długookresowej. Osiągnięcie celu ułatwi nacisk, jaki BCC kładzie na swoją działalność legislacyjną i konsultacyjną.

Potężna skala wyzwań czasu kryzysu i znaczny wzrost zagrożenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw określiły na nowo potrzeby i charakter aktywności członków Business Centre Club. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez BCC, w obecnej sytuacji pierwszorzędnego znaczenia nabrało pozyskiwanie wiedzy służącej utrzymaniu ich działalności (50,8%).

Respondenci podkreślili wagę aktywności Business Centre Club w zakresie współtworzenie prawa i lobbingu gospodarczego (49,2%) oraz potencjał w integrowaniu środowiska (47,6%). Pełnienie takiej roli wzmacnia wizerunek BCC jako organizacji prężnej, skutecznej i cieszącej się wysokim prestiżem (48,1%).

aktywnosci-w-czasie-pandemii

Duże znaczenie dla przedsiębiorców ma także skierowana do nich oferta BCC, czyli m.in. system rekomendacji klubowych, możliwość pozyskania kontaktów biznesowych oraz Polisa Bezpieczeństwa. Co ważne, członkostwo w Business Centre Club jest korzystne nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale także w perspektywie długoterminowej.

Wśród oczekiwanych efektów działań BCC respondenci wskazali (odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”) wdrożenie środków antykryzysowych (90,3%), ale za najważniejszy cel – w dłuższym horyzoncie czasowym – uznali wzrost stabilności prawa (92,5%). Kolejne długoterminowe cele to dalsze zacieśnianie integracji (90,9%) i rozwój sieci kontaktów (83,3%) oraz wzrost efektywności dialogu z udziałem pracodawców, pracowników i rządu (80,7%).

Uwagę zwraca dokonana przez przedsiębiorców hierarchizacja celów. Zwiększenie stabilności i przejrzystości prawa to postulat, który w debacie powraca od lat. Obecny kryzys jeszcze bardziej pogłębił związane z tym problemy i dodatkowo zmniejszył komfort prawny. Wybór dokonany przez respondentów potwierdza, że potrzebne są im trwałe rozwiązania, tworzące przewidywalne i jasne ramy dla prowadzenia działalności gospodarczej, nie tylko w czasie kryzysu gospodarczego. 

oczekiwane-efekty-dzialan-bcc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts