Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Badanie opinii Członków BCC

Pandemia COVID-19 wywołała kryzys gospodarczy, który mocno uderzył w podstawy polskiej przedsiębiorczości.
Fot. Shutterstock

Pandemia COVID-19 wywołała kryzys gospodarczy, który mocno uderzył w podstawy polskiej przedsiębiorczości. W tej sytuacji pojawiła się konieczność udzielenia przedsiębiorcom pomocy finansowej i pozafinansowej oraz zaplanowania działań służących stopniowemu wychodzeniu z kryzysu. Władze Business Centre Club przeprowadziły badanie, by poznać opinie Członków BCC na temat bieżącej działalności Klubu. Umożliwi to podejmowanie kolejnych inicjatyw wspierających środowisko biznesowe.

Badanie zorganizowane przez Business Centre Club zostało przeprowadzone w dniach 18 listopada – 6 grudnia 2020 roku. W jego trakcie członkowie BCC z całego kraju odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie internetowej (link do ankiety został przesłany na adres e-mail).

Kwestionariusz składał się z 12 pytań, w tym 6 pytań wielokrotnego wyboru, 4 pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań otwartych. Badanie przeprowadzono na próbie N = 198 przedsiębiorców z terenu całego kraju. Wyniki zaprezentowano w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, w związku z czym na wykresach kolumnowych sumy zaprezentowanych wartości mogą wynosić 100,1 lub 99,9. Respondenci reprezentowali podmioty zatrudniające:

  • od 1 do 9 pracowników – 11,5%
  • od 10 do 49 pracowników – 22,4%
  • od 50 do 249 pracowników – 43,2%
  • 250 i więcej pracowników – 23,0%

wielkosc-firmy

W rozbiciu na poszczególne branże, 41,9% respondentów zadeklarowało prowadzenie działalności przemysłowej, 39,9% usługowej, 7,6% handlowej, 5,6% zdrowotnej, 3,0% edukacyjnej, 1% rolniczej i 1% w zakresie ochrony środowiska.

firmy-w-rozbiciu-na-branze

35,5% członków należy do Business Centre Club od 1 do 5 lat, 22,8% od 6 do 10 lat, 20,8% od 11 do 15 lat. Najdłuższym stażem – powyżej 15 lat – legitymuje się 20,8% członków BCC.

W układzie Lóż Regionalnych BCC respondenci wywodzili się z loży warszawskiej (23,4%), opolskiej (14,2%), małopolskiej (10,2%), wielkopolskiej (7,1%), dolnośląskiej (6,1%), bielskiej (5,1%), gdańskiej (5,1%), częstochowskiej (4,6%), katowickiej (4,1%), bydgoskiej (3,6%), radomskiej (3,0%), świętokrzyskiej (3,0%), rzeszowskiej (2,5%), toruńskiej (2,5%), łódzkiej (2,0%), olsztyńskiej (1,0%), szczecińskiej (1,0%), białostockiej (0,5%), lubuskiej (0,5%) i siedleckiej (0,5%)

Poznanie opinii przedsiębiorców umożliwia lepsze dopasowanie działań Business Centre Club do oczekiwań jego Członków w czasie obecnego kryzysu, a także po jego zakończeniu. Wnioski z przeprowadzonego badania pozwolą jeszcze skuteczniej budować solidarność środowiska przedsiębiorców, wzmacniać siłę jego głosu i tworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w najbliższych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts