Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z premierem

Celem rozmowy były konsultacje Nowego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy.
Żródło: Fundusze Europejskie
Żródło: Fundusze Europejskie

Po raz pierwszy szef rządu spotkał się z Radą Przedsiębiorczości, szefami dziewięciu największych organizacji gospodarczych w kraju, obejmujących swoim oddziaływaniem 70-80 proc. potencjału polskiej gospodarki. Spotkanie zainicjował Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, aktualny przewodniczący Rady Przedsiębiorczości.

Członkowie Rady na ogół pozytywnie odnieśli się do przedstawionego w piątek przez premiera Krajowego Planu Odbudowy. Plan dosyć uczciwie definiuje mankamenty gospodarki: niską innowacyjność, energię opartą na węglu, słaby system ochrony zdrowia i środowiska, niski PKB przypadający na głowę mieszkańca, niski poziom cyfryzacji i transportu drogowego.

KPO przyjmuje bardzo ambitne cele: wysoki wzrost gospodarczy, podniesienie zamożności Polaków do średniej europejskiej, wzrost produktywności i wzrost inwestycji, robotyzację, reformę systemu budżetowego oraz podwyższenie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę. Premier zadekretował KPO jako część Nowego Ładu. Także koncepcję Nowej Polityki Przemysłowej, opracowywanej obecnie przez wicepremiera Jarosława Gowina.

Zebrani ustalili, że szczegółowe oceny rozwiązań ujętych w KPO oraz nowe propozycje, które powinny znaleźć się w planie, lub być z niego wykreślone, poszczególne organizacje będą zgłaszać ministrom właściwym do rozpatrzenia wniosków. Wojciech Kostrzewa, szef Polskiej Rady Biznesu wskazała na potrzebę zorganizowania przez władze wysłuchań publicznych by zaproponowane w ich trakcie postulaty włączyć do KPO, tym samym jednoczyć ludzi dla realizacji planu.

Krzysztof Pietraszkiewicz, szef Związku Banków Polskich, zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia tego sektora, m.in. zniesieniem podatku bankowego.

Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej podjął kwestię szerszego ujęcia w KPO zagadnień związanych z energetyką odnawialną, a Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich – ze zmianą struktury systemu ochrony zdrowia.

– Ustaliliśmy z premierem, że będziemy spotykać się systematycznie – mówi Marek Goliszewski, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości i prezes BCC. – Zgodziliśmy się, że nie tylko polska gospodarka i przedsiębiorcy ale cały kraj – wszyscy – znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym, którego osią może być Krajowy Plan Odbudowy, poparty konsultacjami społecznymi. Możemy się różnić politycznie i światopoglądowo, ale dla dobra kraju powinniśmy, nawet spierając się, współpracować dla przyszłości Polski. Poprosiłem premiera, aby poparł ideę Paktu Antykryzysowego, procedowanego obecnie w Radzie Dialogu Społecznego przez wicepremiera Jarosława Gowina – podkreśla Marek Goliszewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts