Reżim sanitarny zamiast lockdownu

Pracodawcy i pracownicy z Rady Dialogu Społecznego apelują o otwarcie pozostałych sektorów gospodarki, które pozostają zamknięte.
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Pracownicy i pracodawcy są gotowi przestrzegać nawet najbardziej restrykcyjnych zasad sanitarnych, jeśli tylko ich branże zostaną otwarte. Dotychczasowe postępowanie pracowników oraz przedsiębiorców w dobie stanu epidemii COVID-19 dowodzi, iż przedstawiciele wszystkich branż są w stanie prowadzić w pełni funkcjonującą działalność w sposób rozważny i uwzględniający charakter obecnego stanu epidemii.

Ostatnie dni pokazały, że reżim sanitarnych w tych branżach, które rząd otworzył w połowie lutego br. nie jest naruszany. Według ekspertów i strony społecznej, nie ma zatem merytorycznych podstaw, aby różnicować sytuację pracowników oraz przedsiębiorców z poszczególnych branż i sektorów.

Decyzje polegające na ograniczaniu prowadzenia przedsiębiorstw osłabiają polską gospodarkę, która w znacznym stopniu składa się z małych, rodzinnych firm. Żadna forma administracyjnego wsparcia nie zastąpi przedsiębiorcom relacji z pracownikami, kontrahentami i konsumentami, które to relacje stanowią podstawę życia społeczno-gospodarczego. Tym samym, każdy kolejny dzień ograniczeń powoduje nieodwracalne zmiany.

Rada Dialogu Społecznego zauważa, że efektem postępującej stagnacji gospodarczej będzie wzrost bezrobocia, spirala zadłużenia firm oraz ich bankructwa. Dlatego apeluje o rozwagę oraz umożliwienie działania wszystkich pracowników oraz firm na równych, sprawiedliwych zasadach. RDS jest gotowa, by wspólnie i odpowiedzialnie funkcjonować, przy zachowaniu wszelkich środków ograniczających ryzyko wzrostu skali epidemii.

Apel Rady Dialogu Społecznego o otwarcie gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts