Niespodziewany i niebezpieczny dla przedsiębiorców wyrok ws. lockdownu

WSA w Bydgoszczy orzekł, że właściciel solarium nie mógł wznawiać działalności gospodarczej. Utrzymał dla niego grzywnę. To pierwszy taki wyrok ws. rozporządzeń nakładanych przez rząd.
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Do tej pory sądy w Polsce wskazywały Konstytucję jako akt nadrzędny, który jasnowskazuje, że w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny. Taki stan nie został wprowadzony, a zamiast tego zdecydowano się na scenariusz nieznany polskiej Konstytucji – ograniczania podstawowych praw i wolności obywatelskich poprzez rozporządzenia bez jednoczesnego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

W ostatnim tygodniu lutego br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy utrzymał karę 10 tys. zł grzywny wobec właściciela solarium, który otworzył swój zakład. Sąd uznał, że przedsiębiorca złamał ustawę i postąpił nieodpowiedzialnie. Do tej pory sądy uchylały nałożone przez sanepid grzywny.

Orzeczenie takie jest zaskakujące dla przedsiębiorców i ekspertów, zajmujących się prawem gospodarczym. Radosław Płonka z Business Centre Club zwraca uwagę, że pogląd WSA w Bydgoszczy jest bardzo trudny do przyjęcia. „Zgodnie z nim przedmiotowy zabieg ustawowy był w pełni zasadny, ponieważ pozwala on na bieżące reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną i działanie w tym zakresie parlamentu poprzez wydawanie ustaw nie gwarantowałoby skuteczności walki z epidemią, biorąc chociażby pod uwagę długość procesu legislacyjnego” – komentuje ekspert. Przypomina, że Konstytucja mówi jasno, jak należało w tej sytuacji postąpić.

Radosław Płonka wskazuje na niebezpieczeństwo, które wiąże się z wyrokiem bydgoskiego sądu. Jeśli bowiem tego rodzaju podejście stałoby się powszechnie obowiązujące, to na przykład w postępowaniu karnym też można by niekiedy odejść od respektowania praw oskarżonego, aby szybciej i skuteczniej osądzić sprawę. Można byłoby nawet argumentować, że przestępczość jest bardzo szkodliwa społecznie i w związku z tym trzeba działać skutecznie. To jednak byłoby bardzo niebezpieczne zjawisko dla praworządności i obywateli.

W kontekście powyższego, warto również odnieść się do wydania w ostatnim czasie przez zastępcę Prokuratora Generalnego i prokuratora Prokuratury Krajowej polecenia ograniczania do minimum postępowań sprawdzających i jak najszybszego wdrażania postępowań karnych wobec wznawiających działalność przedsiębiorców.

Wszelkie obostrzenia w ramach tzw. lockdownu nakładane są na przedsiębiorców poprzez rozporządzenia. Zaś art. 22 Konstytucji jasno wskazuje, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy. Ekspert BCC ds. prawa gospodarczego wskazuje, że przepisy rozporządzeń, jako sprzeczne z aktem prawnym najwyższej rangi w naszym kraju, są nieskuteczne i nie mogą być wiążące dla przedsiębiorców.

Opinia Radosława Płonki, eksperta BCC ds. prawa gospodarczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts