Jak pomagać w czasie pandemii COVID-19? Najważniejsze działania BCC

Porady prawne, lobbing gospodarczy, interwencje w obronie pracodawców to przykłady działań BCC w czasie kryzysu.
Fot. Shutterstock

Porady prawne, lobbing gospodarczy, interwencje w obronie praw pracodawców oraz konsultacje ze stroną rządową to przykłady działań podejmowanych przez Business Centre Club w czasie obecnego kryzysu. Pomoc udzielana przedsiębiorcom ma charakter zarówno doraźny, jak i długoterminowy. W tej drugiej grupie mieszczą się propozycje legislacyjne BCC, których celem jest stworzenie przewidywalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na najbliższe lata.

Działania Business Centre Club, skupiającego w ramach 22 Lóż Regionalnych przedsiębiorców z prawie 250 miast, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania działalności przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19. Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu BCC, za najważniejszą aktywność Klubu w czasie kryzysu uznali reprezentowanie i ochronę praw przedsiębiorców (64,2%). Wśród kolejnych kluczowych działań BCC znalazły się zapewnienie wiedzy biznesowej (49,7%), działania w zakresie tworzenia propozycji legislacyjnych (43,5%) oraz pomoc w rozbudowywaniu siatki kontaktów branżowych i regionalnych (29,5%).

kluczowe-dzialania-w-czasie-pandemii

Na początku pandemii w BCC powołano Sztab Antykryzysowy, w strukturze którego umieszczono Gorącą Linię Interwencyjną dla członków, obsługiwaną przez ponad 30 firm, głównie kancelarii prawnych i podatkowych. Dzięki niej eksperci BCC udzielili licznych porad, podjęto także około 700 interwencji w obronie praw przedsiębiorców. W ramach działań lobbingowych opracowano kilkadziesiąt opinii i stanowisk do najnowszych projektów ustaw i rozporządzeń. Reprezentanci Klubu brali udział w konsultacjach z przedstawicielami rządu i parlamentu oraz w obradach Rady Dialogu Społecznego, gdzie zaangażowali się w działania na rzecz opracowania Paktu Społecznego. Powstała także Komisja Pracy, która zajmuje się sytuacją i prognozami dotyczącymi rynku pracy.

dzialanosc-bcc-w-czasie-pandemii

Wsparcie dla przedsiębiorców znalazło odbicie w wysokich ocenach działalności BCC w czasie pandemii. Pozytywne oceny stanowią łącznie 82,5% odpowiedzi, podczas gdy oceny negatywne to 2% całości. Według przedsiębiorców działania Business Centre Club są dopasowane do bieżących wyzwań, a szybkie udzielanie wsparcia jest możliwe dzięki utrzymywaniu stałej komunikacji między Klubem a jego członkami. Duże znaczenie ma także działalność informacyjna, oparta na ciągłym monitorowaniu rozwoju sytuacji w kraju. Informacje na temat bieżących działań BCC trafiają do codziennego newslettera „Pokonamy ten kryzys”, wysyłanego do wszystkich członków Klubu.

Działania Business Centre Club obliczone są na szeroki horyzont czasowy, w związku z aktywnym udziałem w kształtowaniu życia gospodarczego w kraju. Propozycje rozwiązań legislacyjnych mają na celu zbudowanie relacji zapewniających poszanowanie interesów przedsiębiorców. Co prawda w czasie obecnego kryzysu wzrosło zapotrzebowanie na pomoc doraźną (np. na porady dotyczące aktualnych przepisów), ale sytuacja związana z przezwyciężaniem jego skutków będzie wymagała opracowania kolejnych rozwiązań prawnych na najbliższych kilkanaście miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts