Dialog i współdziałanie najważniejsze w walce ze skutkami COVID-19

Apel pracodawców i strony społecznej pozostaje aktualny, zwłaszcza u progu trzeciej fali pandemii i nowych obostrzeń w całym kraju.
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Poprawa sytuacji w sferze ochrony zdrowia jest i musi pozostać priorytetem dla rządu. Eksperci nie mają co do tego wątpliwości i już jesienią zwracali uwagę na to, że jakiekolwiek tematy zastępcze są nieodpowiedzialne. Nawet więcej – oznaczają odpowiedzialność za wzrost zachorować i pogorszenie się sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju.

Rada Dialogu Społecznego, w tym eksperci zrzeszeni w Business Centre Club, zwracają uwagę na najpilniejsze ich zdaniem kwestie:

  1. Natychmiastowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia obywateli i poprawę sytuacji w placówkach ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i służb inspekcji sanitarnej oraz podjęcie konkretnych działań finansowych i organizacyjnych.
  2. Przyjęcie koniecznych rozwiązań w systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie zwiększenia nakładów, wsparcia finansowego dla samorządów, koordynacji i poprawy współpracy z przedstawicielami oświaty oraz pracodawcami i ich organizacjami. Zaprzestanie działań destabilizujących sytuację w systemie edukacji, w tym pomoc i decyzje w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, zwłaszcza w części praktycznej.
  3. Natychmiastowe zaprzestanie zmian w prawie gospodarczym, które zwiększają koszty działalności, wprowadzają dodatkowe obciążenia i zbędną biurokrację.
  4. Wprowadzenie instrumentów ochrony zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników we wszystkich branżach dotkniętych skutkami kryzysu i zaplanowanie pomocy w ścisłej współpracy i konsultacjach z przedstawicielami pracodawców i pracowników, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego. Należy rozważyć uzależnienie udzielanej pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu od możliwości utrzymania przez nich zatrudnienia po okresie wsparcia. W przypadku utraty pracy konieczne jest zapewnienie godnego zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
  5. Pilne uregulowanie zmian w zasadach zakazu handlu w niedzielę, przywracające w okresie pandemii 2 niedziele pracujące w miesiącu i gwarancje co najmniej 2 niedziel wolnych od pracy dla wszystkich pracowników. Ten nowy kompromis realizował będzie potrzeby społeczne – zapewnienia większej płynności w dostępie obywateli do zaopatrzenia w warunkach rosnącego zagrożenia epidemiologicznego oraz potrzebę podtrzymania aktywności gospodarczej w warunkach pogarszania się sytuacji gospodarczej firm.

Pracodawcy i pracownicy od kilkunastu tygodni podkreślają, że wszelkie konflikty i spory polityczne, ideologiczne i światopoglądowe odwracają uwagę opinii publicznej od sprawy fundamentalnej – ochrony zdrowia i życia Polaków. Aktualny jest również postulat regularnej współpracy z przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. premierem Jarosławem Gowinem. Współdziałanie rządu i całej administracji rządowej, samorządowej, instytucji, firm i organizacji oraz środowisk społeczeństwa obywatelskiego na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego i ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii powinno być priorytetem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts