Projekty aktualne

Badania dotyczące rynku pracy – wsparcie działalności Związku Pracodawców Business Centre Club w dialogu społecznym. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zwiększenie potencjału działań Związku Pracodawców Business Centre Club na rzecz przedsiębiorców, w obszarze opracowania propozycji niwelowania najistotniejszych niedoskonałości rynku pracy w obliczu wyzwań, jakie stoją przed tym rynkiem na przestrzeni najbliższych miesięcy i lat.

Badania planowane w ramach projektu dotyczą poniższych obszarów

  1. ANALIZA POTENCJAŁU EKSPERCKIEGO ZP BCC W OBSZARZE RYNKU PRACY
  2. RYNEK PRACY ZATRUDNIENIE, WYBRANE ASPEKTY
  3. KOMPETENCJE PERSPEKTYWA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW
  4. WYZWANIA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE CYFRYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
  5. PŁACA WYBRANE ASPEKTY Z PERSPEKTYWY PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Elementem projektu będzie promocja wyników badań.

Wartość projektu:  450 000 zł

RAPORTY >>>